50% actriz-cantante
50% intérprete de lengua de signos
Previous
Next